Skip to main content

Thông báo

Tin tức hoạt động TAND cấp thành phố

Xem thêm >>

Tin xét xử

Xem thêm >>

Công bố bản án, quyết định

Số liệu thống kê

6.861

TỔNG SỐ BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ

1.158

Hình sự

854

Dân sự

3.492

Hôn nhân và gia đình

174

Kinh doanh thương mại

70

Hành chính

13

Lao động

2

Quyết định tuyên bố phá sản

1.098

Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính
cdscv