Loading...
Skip to main content

Thông báo

Tin xét xử

Xem thêm >>

Công bố bản án, quyết định

Số liệu thống kê

18.144

TỔNG SỐ BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ

3.583

Hình sự

2.842

Dân sự

8.273

Hôn nhân và gia đình

548

Kinh doanh thương mại

167

Hành chính

210

Lao động

3

Quyết định tuyên bố phá sản

2.518

Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính
cdscv