Skip to main content

Lịch tiếp dân tháng 10/2018 TAND Ngũ Hành Sơn

(22/10/2018 10:25)

TÒA ÁN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QUẬN NGŨ HÀNH SƠN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

image

image

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN

Tháng 10 năm 2018

STT

Thời gian

Từ 8h00’ đến 11h00’

Địa điểm

Lãnh đạo

Thư ký

Ghi biên bản

01

11/20/2018

(Thứ năm)

Trụ sở Tòa án nhân dân quận Ngũ Hành Sơn

Đ/c Đỗ Thế Tài

(Chánh án)

Đ/c Đinh Bạt Hào

02

26/10/2018

(Thứ năm)

Trụ sở Tòa án nhân dân quận Ngũ Hành Sơn

Đ/c Trần Công Hoan

(Phó Chánh án)

Đ/c Nguyễn Thế Anh

Ngũ Hành Sơn, ngày 04 tháng 10 năm 2018

Nơi nhận: CHÁNH ÁN

- Ban Biên tập trang thông tin điện tử TAND TPĐN;                  Đã ký

- Các đ/c được phân công;  

- Niêm yết thông báo cơ quan;

- Lưu.

Đỗ Thế Tài


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận
Lượt xem: 20
cdscv