Skip to main content

Lịch tiếp công dân tháng 11-TAND quận Sơn Trà

(01/11/2018 14:32)

  TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN SƠN TRÀ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

image

image

      

   Số: 11/2018/LTD

LỊCH TIẾP DÂN THÁNG 11 NĂM 2018

(Địa điểm tiếp dân: Trụ sở TAND quận Sơn Trà - Tp. Đà Nẵng - Số 25 Hà Thị Thân, quận Sơn Trà, Tp. Đà Nẵng)

TT

Trực Lãnh đạo

Thư ký

Ngày tiếp dân

Ghi chú

01

Chánh án

Phùng Anh Dũng

Nguyễn Thị Hạnh

08 giờ ngày 01/11/2018

(Thứ năm)

 

02

Phó Chánh án

Tô Thị Thy Tuyết

Nguyễn Thị Hương Trà

14 giờ 01/11/2018

(Thứ năm)

 

03

Chánh án

Phùng Anh Dũng

Nguyễn Thị Lành

08 giờ ngày 08/11/2018

(Thứ năm)

 

04

Phó Chánh án

Tô Thị Thy Tuyết

Phạm Thị Thảo

14 giờ ngày 08/11/2018

(Thứ năm)

 

05

Chánh án

Phùng Anh Dũng

Võ Ngọc Tín

08 giờ ngày 15/11/2018

(Thứ năm)

 

06

Phó Chánh án

Tô Thị Thy Tuyết

Nguyễn Thị Xuân

14 giờ ngày 15/11/2018

(Thứ năm)

 

07

Chánh án

Phùng Anh Dũng

Nguyễn Thị Lành

08 giờ ngày 22/11/2018

(Thứ năm)

 

08

Phó Chánh án

Tô Thị Thy Tuyết

Phạm Thị Thảo

14 giờ ngày 22/11/2018

(Thứ năm)

 

09

Chánh án

Phùng Anh Dũng

Nguyễn Thị Hạnh

08 giờ ngày 29/11/2018

(Thứ năm)

 

10

Phó Chánh án

Tô Thị Thy Tuyết

Nguyễn Thị Hương Trà

14 giờ ngày 29/11/2018

(Thứ năm)

 

                     Sơn Trà, ngày 22 tháng 10 năm 2018

                           CHÁNH ÁN               

                                                                         Đã Ký

                

                           Phùng Anh Dũng


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận
Lượt xem: 58
cdscv