Skip to main content

LỊCH TIẾP DÂN THÁNG 12 NĂM 2018 TAND QUẬN SƠN TRÀ

(01/12/2018 09:00)

  TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN SƠN TRÀ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

image

image

      

   Số: 12/2018/LTD

LỊCH TIẾP DÂN THÁNG 12 NĂM 2018

(Địa điểm tiếp dân: Trụ sở TAND quận Sơn Trà - Tp. Đà Nẵng - Số 25 Hà Thị Thân, quận Sơn Trà, Tp. Đà Nẵng)

TT

Trực Lãnh đạo

Thư ký

Ngày tiếp dân

Ghi chú

01

Chánh án

Phùng Anh Dũng

Nguyễn Thị Hạnh

08 giờ ngày 06/12/2018

(Thứ năm)

 

02

Phó Chánh án

Tô Thị Thy Tuyết

Nguyễn Thị Hương Trà

14 giờ 06/12/2018

(Thứ năm)

 

03

Chánh án

Phùng Anh Dũng

Nguyễn Thị Lành

08 giờ ngày 13/12/2018

(Thứ năm)

 

04

Phó Chánh án

Tô Thị Thy Tuyết

Phạm Thị Thảo

14 giờ ngày 13/12/2018

(Thứ năm)

 

05

Chánh án

Phùng Anh Dũng

Võ Ngọc Tín

08 giờ ngày 20/12/2018

(Thứ năm)

 

06

Phó Chánh án

Tô Thị Thy Tuyết

Nguyễn Thị Xuân

14 giờ ngày 20/12/2018

(Thứ năm)

 

07

Chánh án

Phùng Anh Dũng

Nguyễn Thị Lành

08 giờ ngày 27/12/2018

(Thứ năm)

 

08

Phó Chánh án

Tô Thị Thy Tuyết

Phạm Thị Thảo

14 giờ ngày 27/12/2018

(Thứ năm)

 

                     Sơn Trà, ngày 30 tháng 11 năm 2018

                           CHÁNH ÁN               

                                                                         

                

                           Phùng Anh Dũng


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận
Lượt xem: 13
cdscv