Skip to main content

LỊCH LÀM VIỆC DỰ KIẾN CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN SƠN TRÀ

(10/12/2018 09:04)

(Từ ngày 10/12/2018 đến ngày 13/02/2019)

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN SƠN TRÀ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

image

image

              Sơn Trà, ngày 10 tháng 12 năm 2018

LỊCH LÀM VIỆC DỰ KIẾN CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN SƠN TRÀ

(Từ ngày 10/12/2018 đến ngày 13/02/2019)

THỨ/ NGÀY

NỘI DUNG

CHỦ TRÌ

ĐỊA ĐIỂM

THÀNH PHẦN

Sáu

28/12

Sáng

Họp kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2018

Đ/c Phùng Anh Dũng – Bí Thư chi bộ

Phòng họp tầng 4 – TAND quận Sơn Trà

- Quận ủy – Đồng chí UVBTV phụ trách;

Các Ban tham mưu, giúp việc Quận ủy; Văn phòng Quận ủy

Chiều

Họp kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2018

Đ/c Phùng Anh Dũng – Bí Thư chi bộ

Phòng họp tầng 4 – TAND quận Sơn Trà

- Quận ủy – Đồng chí UVBTV phụ trách;

Các Ban tham mưu, giúp việc Quận ủy; Văn phòng Quận ủy

Nơi nhận: CHÁNH ÁN

- Văn phòng Quận ủy;

- Lưu VP.

Phùng Anh Dũng


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận
Lượt xem: 8
cdscv