Skip to main content

Học tập chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

(23/02/2018 10:04)

Thực hiện Hướng dẫn số 52-HD/BTGTW ngày 20/11/2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương, Hướng dẫn số 31-HD/BTGTU ngày 05/12/2017 và Kế hoạch số 52/KH-ĐUTA ngày 29/12/2017 của Đảng ủy Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng về Học tập chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Ngày 23/02/2018, Đảng ủy Tòa án nhân dân thành phố đã tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Tham dự và trực tiếp báo cáo tại Hội nghị có đồng chí Đặng Ánh - Ủy viên Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh án Tòa án nhân dân thành phố cùng toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức thuộc Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng.

image

Đồng chí Đặng Ánh - Ủy viên BCS Đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh án TAND thành phố báo cáo tại Hội nghị

Trong thời gian một buổi làm việc, Hội nghị đã được nghe đồng chí Bí thư Đảng uỷ trực tiếp truyền đạt những nội dung cơ bản về phong cách, tác phong làm việc và lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đồng chí nhấn mạnh, phong cách, tác phong công tác trong tư tưởng và tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh được thể hiện xuyên suốt trong cả cuộc đời hoạt động cách mạng, phấn đấu hy sinh vì Tổ quốc, vì nhân dân của Người. Vì vậy, đây là bài học quý báu đối với cán bộ, đảng viên, học tập và làm theo phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo của Người đòi hỏi mỗi cán bộ đảng viên, cán bộ lãnh đạo phải nâng cao ý thức trách nhiệm, phát huy dân chủ, chấp hành kỷ cương, gần gũi, thân thiết với quần chúng nhân dân; nói phải đi đôi với làm; phải biết phấn đấu hy sinh vì lợi ích của tập thể, của nhân dân; có phong cách làm việc khoa học, sáng tạo, vận dụng linh hoạt mọi chủ trương, đường lối của Đảng vào điều kiện thực tế. Đồng thời, đồng chí cũng yêu cầu sau Hội nghị này, các chi bộ trực thuộc cần lãnh đạo nghiêm túc, chặt chẽ việc tổ chức học tập, viết bài thu hoạch chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, căn cứ nội dung chuyên đề và chức năng, nhiệm vụ được giao để xây dựng kế hoạch của mỗi cá nhân làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018.

Phạm Thị Kiều Hạnh


Lượt xem: 36
cdscv