Skip to main content

Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng tham dự Hội nghị tháo gỡ những vướng mắc trong hoạt động giám định tư pháp xây dựng

(22/10/2018 10:17)

Ngày 19/10/2018, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng – Bộ Xây dựng đã phối hợp với Cục Bổ trợ tư pháp – Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị thảo luận các giải pháp tháo gỡ những vướng mắc trong hoạt động giám định tư pháp xây dựng.

Được biết, trước năm 2010, trong lĩnh vực xây dựng chưa có các văn bản pháp luật hướng dẫn riêng cho công tác giám định tư pháp về xây dựng, như quy định năng lực các tổ chức chuyên môn giám định, chi phí giám định, tiếp nhận trưng cầu và thực hiện giám định, nên hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vực xây dựng không thống nhất và có nhiều vướng mắc. Do đó, Thông tư số 04/2014/TT-BXD đã được ban hành kịp thời, phù hợp với thực tế và quy định của Luật Giám định tư pháp năm 2012. Qua một thời gian áp dụng, Thông tư này đã giải quyết, tháo gỡ được các tồn tại, vướng mắc trong hoạt động giám định tư pháp xây dựng. Hiện nay, để phục vụ cho hoạt động xây dựng có gần 500 tiêu chuẩn và 18 quy chuẩn kỹ thuật. Các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn cơ bản đáp ứng được nhu cầu thực tế hoạt động xây dựng nói chung và hoạt động giám định tư pháp xây dựng.

Về hệ thống tổ chức giám định tư pháp xây dựng, trước năm 2010, trên cả nước chưa có tổ chức chuyên môn tư vấn xây dựng nào được công bố để thực hiện giám định tư pháp, nên cơ quan tiến hành tố tụng thường trưng cầu giám định viên tư pháp là cán bộ, công chức làm công việc quản lý nhà nước về xây dựng để thực hiện giám định.

Nhằm mục đích nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vực xây dựng, Hội nghị đã nêu ra, thảo luận và đề xuất một số giải pháp khắc phục những vướng mắc trong hoạt động giám định tư pháp xây dựng, đó là: Thực trạng giám định tư pháp; Quy trình chuẩn về giám định tư pháp xây dựng; Quy định của pháp luật liên quan đến công tác trưng cầu giám định, chi phí, tiền bồi dưỡng giám định và tham dự phiên toà; Về kinh nghiệm và giải pháp tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong hoạt động tiếp nhận trưng cầu, lập dự toán, nhận thanh toán chi phí, tiền bồi dưỡng giám định, tham dự phiên tòa; Về hoạt động lựa chọn, trưng cầu, thẩm định, phê duyệt dự toán, thanh toán chi phí giám định, sử kết quả giám định và một số nội dung khác có liên quan.

Ngô Đức Tài

             Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 60
cdscv