Skip to main content

Đảng ủy Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018

(15/02/2019 15:22)

Thực hiện Chương trình kế hoạch công tác xây dựng Đảng năm 2018, ngày 15/02/2019, Đảng ủy Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Đặng Ánh - Ủy viên Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh án Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng; đồng chí Nguyễn Thị Cảnh - Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh án Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng cùng toàn thể đảng viên 3 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng.

image

Đồng chí Nguyễn Thị Cảnh - Ủy viên BCS Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh án TAND thành phố

trình bày báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018

Tại Hội nghị, thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ Tòa án nhân dân thành phố, đồng chí Nguyễn Thị Cảnh - Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh án Tòa án nhân dân thành phố trình bày báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Theo báo cáo, năm 2018, mặc dù còn gặp nhiều hạn chế, khó khăn nhất định theo đặc thù, thẩm quyền giải quyết xét xử của Tòa án tiếp tục được mở rộng, số lượng vụ việc phải thụ lý, giải quyết, xét xử tăng cao, tính chất ngày càng phức tạp và đa dạng. Nhưng với sự đồng thuận, quyết tâm cao và trách nhiệm nỗ lực phấn đấu của cán bộ đảng viên, công chức dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân thành phố, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố đã tập trung bám sát các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quốc hội, Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao, Ban Thường vụ Thành ủy, Hội đồng nhân dân thành phố và của Đảng ủy Khối, có liên quan đến công tác tư pháp, cải cách tư pháp và công tác xây dựng Đảng, qua đó triển khai thực hiện toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, với các giải pháp mang tính đột phá nên đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ đã đề ra. Đặc biệt đã triển khai thực hiện nghiêm túc, đảm bảo sự đồng thuận trong nhận thức và hành động theo Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư “về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp” và học tập chuyên đề năm 2018 theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Chỉ thị số 29-CT/TU về “5 xây”, “3 chống”, chương trình “Thành phố 4 an” của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng.

Đối với công tác chuyên môn, năm 2018, Tòa án nhân dân thành phố đã thụ lý 1.050 vụ việc và 87 hồ sơ khiếu nại áp dụng biện pháp xử lý hành chính của Tòa án nhân dân các quận huyện, tăng so với cùng kỳ là 64 vụ việc, đã giải quyết xét xử 997 vụ việc, đạt tỷ lệ 95% và giải quyết 100% hồ sơ khiếu nại áp dụng biện pháp xử lý hành chính, không có án oan sai, bỏ lọt tội phạm. Công tác thi hành án hình sự được thực hiện kịp thời đúng quy định của pháp luật, đảm bảo tại trại giam, chính quyền địa phương nơi cư trú của bị án, theo dõi, cải tạo giáo dục. Ngoài ra đã tổ chức giảm án cho 69 phạm nhân và tha tù trước thời hạn có điều kiện 10 phạm nhân theo đề nghị của Công an thành phố. Đảng ủy đã phối hợp với lãnh đạo cơ quan triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp cải cách tư pháp, nâng cao chất lượng giải quyết xét xử, công khai các thủ tục hành chính tư pháp, tổ chức tập huấn viết bản án, quyết định, công khai các bản án, quyết định trên Cổng thông tin điện tử Tòa án nhân dân nhằm nâng cao năng lực, ý thức trách nhiệm của thẩm phán trong việc ban hành bản án, quyết định của Tòa án.

Về công tác xây dựng Đảng, toàn Đảng bộ đã tập trung tổ chức, quán triệt, học tập và triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước, xây dựng bổ sung quy định về các tiêu chí chuẩn mực của cán bộ đảng viên, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phù hợp sát với chức năng nhiệm vụ của cán bộ đảng viên, công chức theo quy định của Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014. Được biết, trong năm 2018, các Chi bộ đã phối hợp chặt chẽ với Chi đoàn thanh niên trong việc phát triển đảng viên, theo đó, đã cử 04 đoàn viên ưu tú tham gia lớp bồi dưỡng đối tượng Đảng, phân công cho đảng viên theo dõi giúp đỡ đoàn viên ưu tú, đồng thời tiến hành lập hồ sơ, thẩm tra xác minh, đã kết nạp được 02 đảng viên. Như vậy, tính đến ngày 14/02/2019, tổng số đảng viên toàn Đảng bộ Tòa án nhân dân thành phố là 50 đảng viên.

Hội nghị cũng nhận được những ý kiến đóng góp của các cán bộ đảng viên về phương hướng nhiệm vụ năm 2019 và đề ra các giải pháp nhằm xây dựng Đảng bộ Tòa án nhân dân thành phố phát triển, vững mạnh.

Đối với phương hướng nhiệm vụ năm 2019, Đảng ủy đã xác định 09 giải pháp về thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác Đảng cần phải quan tâm. Về thực hiện nhiệm vụ chính trị, trọng tâm là việc tiếp tục triển khai xây dựng kế hoạch tổ chức công tác giải quyết xét xử các loại án đảm bảo kịp thời, đúng pháp luật, hạn chế đến mức thấp nhất án bị hủy sửa do lỗi chủ quan so với năm 2018, rà soát lại án tạm đình chỉ, đôn đốc, sớm đưa ra giải quyết, kiên quyết không để án quá hạn luật định, nâng cao hơn nữa chất lượng tranh tụng tại phiên tòa, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả việc tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm và công khai các bản án, quyết định trên Cổng thông tin điện tử Tòa án nhân dân, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nghiệp vụ, giải quyết khiếu nại, tố cao, chấn chỉnh, rút kinh nghiệm kịp thời về hạn chế, thiếu sót của cán bộ đảng viên, công chức trong thực hiện nhiệm vụ. Về công tác Đảng, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương và Chuyên đề “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tập trung kiện toàn Ban chấp hành Đảng bộ và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng thời tiếp tục thực hiện tốt việc thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết, xét xử, cải cách tư pháp, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo Nghị quyết của Ban cán sự đảng, kế hoạch của Chánh án Tòa án nhân dân thành phố về lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2019, gắn với chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 05-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực”; đặc biệt chống tham nhũng vặt, bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019.

Cũng trong hội nghị này, Đảng ủy Tòa án nhân dân thành phố đã tổ chức khen thưởng năm 2018 cho Chi bộ I (Tòa hình sự, Tòa hành chính) đạt danh hiệu “Chi bộ trong sạch, vững mạnh” và 09 cán bộ đảng viên đạt danh hiệu “Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ, Lãnh đạo Tòa án nhân dân thành phố, đồng chí Đặng Ánh - Ủy viên Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh án Tòa án nhân dân thành phố ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đã đạt được trên các mặt công tác trong năm 2018 của tập thể Đảng bộ Tòa án nhân dân thành phố. Đồng thời, đồng chí quán triệt các Chi ủy chi bộ, Lãnh đạo các Tòa chuyên trách, Phòng nghiệp vụ và cán bộ đảng viên cần nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, chung sức, đồng lòng, chủ động xây dựng kế hoạch, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chỉ tiêu công tác năm 2019 đã đề ra, xây dựng Đảng bộ Tòa án nhân dân thành phố trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

image

image

Cán bộ đảng viên tham gia đóng góp ý kiến tại Hội nghị

image

Đ/c Nguyễn Thị Cảnh - Phó Bí thư Đảng ủy trao Bằng chứng nhận “Chi bộ trong sạch, vững mạnh”

năm 2018 cho Chi bộ I

image

Đ/c Đặng Ánh - Bí thư Đảng ủy trao Bằng chứng nhận “Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”

năm 2018 cho các đảng viên thuộc Đảng bộ TAND thành phố

Phạm Thị Kiều Hạnh


Các tin khác

Lượt xem: 107
cdscv