Skip to main content

Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị cán bộ công chức năm 2020

(20/01/2020 16:01)

Sáng ngày 16/01/2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng, Lãnh đạo Tòa án nhân dân thành phố phối hợp với Ban chấp hành Công đoàn Tòa án nhân dân thành phố tổ chức Hội nghị cán bộ công chức năm 2020 nhằm đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ công tác năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2020 của Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng.

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Trần Đình Quảng - Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Chánh án TAND thành phố Đà Nẵng - Chủ tịch Công đoàn và đồng chí Nguyễn Thị Cảnh - Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Chánh án TAND thành phố Đà Nẵng - đồng chủ trì hội nghị cùng toàn thể cán bộ công chức, người lao động Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng.

image

Đ/c Nguyễn Thị Cảnh - Uỷ viên BCS Đảng, Phó Chánh án TAND thành phố trình bày dự thảo

Báo cáo tổng kết công tác năm 2019, phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2020

Hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Thị Cảnh - Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Chánh án TAND thành phố trình bày dự thảo Báo cáo tổng kết công tác năm 2019, phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2020; Báo cáo công khai tài chính năm 2019 và dự toán kinh phí năm 2020 của TAND thành phố. Theo kết quả báo cáo, năm 2019, TAND thành phố thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ công tác đề ra, cùng với đó là việc thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Khóa XII, đặc biệt là Nghị quyết số 18-NQ/TW “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động có hiệu lực hiệu quả”, Nghị quyết 26-NQ/TW “Về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, học tập chuyên đề năm 2019 theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư “về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”.

Báo cáo cũng nêu lên các giải pháp thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của TAND thành phố năm 2020, đó là: (1) Đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại vụ án, thực hiện tốt nguyên tắc tranh tụng, đảm bảo các phán quyết của Toà án phải đúng pháp luật, đảm bảo công lý, bảo vệ các quyền con người, quyền công dân. Tích cực tham mưu về các chủ trương, biện pháp tăng cường đấu tranh phòng, chống tham nhũng; phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng khẩn trương đưa ra xét xử kịp thời, nghiêm minh các vụ án kinh tế, tham nhũng, nhất là các vụ án lớn mà dư luận và xã hội quan tâm; (2) Đổi mới và nâng cao hơn nữa công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân, Thư ký Tòa án; (3) Tiếp tục thực hiện tốt việc công khai bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật trên Cổng thông tin điện tử Tòa án nhân dân và tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm theo tinh thần cải cách tư pháp, duy trì tốt việc rút kinh nghiệm công tác xét xử định kỳ hàng quý bằng hình thức trực tuyến, đảm bảo áp dụng thống nhất pháp luật; (4) Đổi mới thủ tục hành chính tư pháp, nhằm công khai minh bạch các hoạt động của Tòa án, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tổ chức, cá nhân khi có công việc liên quan đến Tòa án và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác; (5) Tiếp tục thực hiện tốt chủ trương, kế hoạch luân chuyển cán bộ quy hoạch, chuyển đổi vị trí đối với cán bộ công chức theo đúng quy định; (6) Đổi mới nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng theo hướng công khai, minh bạch, đúng đối tượng. Tiếp tục nhân rộng, nêu gương điển hình tiên tiến đối với các tập thể, cá nhân. Tăng cường khen thưởng đột xuất cho cán bộ công chức, hội thẩm nhân dân khi có thành tích nổi trội trong công tác.

image

Đ/c Trần Đình Quảng - Phó Chánh án TAND thành phố, Chủ tịch Công đoàn trình bày dự thảo

Báo cáo tổng kết công tác Công đoàn năm 2019

Cũng trong Hội nghị, thay mặt Ban chấp hành Công đoàn TAND thành phố, đồng chí Trần Đình Quảng - Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Chánh án TAND thành phố, Chủ tịch Công đoàn đã trình bày dự thảo báo cáo tổng kết hoạt động năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của Công đoàn. Đồng chí đánh giá cao những thành tích mà Công đoàn đã đạt được năm 2019; trong đó có vai trò lãnh đạo của tập thể lãnh đạo TAND thành phố đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để hoạt động của Công đoàn Tòa án nhân dân thành phố gặt hái được những thành quả nhất định. Đồng chí Chủ tịch Công đoàn cũng mong các đoàn viên Công đoàn TAND thành phố tiếp tục phát huy tinh thần năng động, nhiệt huyết, sáng tạo, giữ gìn phẩm chất đạo đức, rèn luyện về năng lực chuyên môn để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong các phong trào thi đua yêu nước do ngành và Công đoàn cấp trên phát động.

image

Đ/c Đặng Văn Mạnh - Thẩm phán, Chánh Văn phòng TAND thành phố Đà Nẵng trình bày dự thảo

sửa đổi các quy chế

Hội nghị cũng đã nghe đồng chí Đặng Văn Mạnh - Thẩm phán, Chánh Văn phòng TAND thành phố trình bày dự thảo sửa đổi các Quy chế về: Hoạt động của cơ quan; Quy chế chi tiêu nội bộ; Quy chế quản lý công sản và Quy chế sử dụng xe ôtô.

Các đại biểu tham dự hội nghị đã thảo luận sôi nổi, thẳng thắn đóng góp ý kiến về các nội dung liên quan đến công tác của cơ quan cùng công tác công đoàn, đồng thời thống nhất biểu quyết thông qua các dự thảo báo cáo và phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu công tác năm 2020 như sau:

1. Đảm bảo 100% các vụ việc được giải quyết trong thời hạn theo quy định của pháp luật; Tỷ lệ giải quyết trên số vụ việc thụ lý các loại (không tính các vụ việc có quyết định tạm đình chỉ vào số liệu các vụ việc đã giải quyết): Hình sự trên 90%; Dân sự trên 85%; Hành chính trên 65%; Áp dụng các biện pháp xử lý vi phạm hành chính tại Tòa án trên 99%.

2. Phấn đấu giảm đến mức thấp nhất tỷ lệ bản án, quyết định bị hủy, sửa do lỗi chủ quan của Thẩm phán so với năm 2019; không để xảy ra tình trạng án tạm đình chỉ không có căn cứ theo quy định của pháp luật.

3. Cấp, tống đạt văn bản tố tụng cho các cơ quan có liên quan, người tham gia tố tụng kịp thời, đúng thời hạn luật định.

4. Phấn đấu rút ngắn ít nhất 10% thời gian chuẩn bị xét xử đối với các vụ việc kinh doanh thương mại để góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của thành phố Đà Nẵng.

5. Đảm bảo tỷ lệ ra quyết định thi hành án hình sự đối với người bị kết án mà bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật đạt 100%.

Có thể nói, Hội nghị cán bộ công chức là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa quan trọng nhằm tổng kết, đánh giá công tác thực hiện nhiệm vụ chuyên môn nghiệp vụ cũng như hoạt động của Công đoàn, là dịp để Thủ trưởng cơ quan lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng, đề xuất của cán bộ công chức, người lao động; giải đáp những thắc mắc, kiến nghị, đồng thời đưa ra những giải pháp có hiệu quả nhằm thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao, đảm bảo nâng cao chất lượng đời sống của cán bộ công chức, người lao động.

Hội nghị cán bộ công chức Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng đã kết thúc thành công tốt đẹp trong không khí phấn khởi, phát huy tính dân chủ, tạo được sự đồng thuận cao, cùng với mục tiêu toàn thể cán bộ, công chức, người lao động Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng đoàn kết, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2020.

Một số hình ảnh của Hội nghị cán bộ công chức năm 2020:

image

image

image

image

Cán bộ công chức TAND thành phố Đà Nẵng tham gia đóng góp ý kiến tại hội nghị

image

Toàn cảnh Hội nghị cán bộ công chức năm 2020

Phạm Thị Kiều Hạnh


Các tin khác

Lượt xem: 58
cdscv