Skip to main content

Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức sơ tuyển vào Học viện Tòa án năm 2020

(03/07/2020 15:54)

Ngày 03/7/2020, Tòa án nhân dân (TAND) thành phố Đà Nẵng tổ chức sơ tuyển đối với các thí sinh đăng ký xét tuyển đại học vào Học viện Tòa án năm 2020. Đồng chí Nguyễn Thị Cảnh - Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Chánh án TAND thành phố - Trưởng Ban sơ tuyển chủ trì buổi làm việc.

Phát biểu khai mạc, Trưởng Ban sơ tuyển công bố Quyết định của Chánh án TAND thành phố về việc thành lập Ban sơ tuyển, đồng thời phổ biến, quán triệt các nội dung, yêu cầu về công tác sơ tuyển, các tiêu chuẩn, điều kiện do Tòa án nhân dân tối cao, Học viện Tòa án quy định về việc sơ tuyển, xét tuyển. Bên cạnh đó, đồng chí Nguyễn Thị Cảnh cũng đề nghị Ban sơ tuyển thực hiện nghiêm túc việc sơ tuyển, đối chiếu các thông tin của thí sinh đã đăng ký so với thực tế để đảm bảo tính chính xác, thống nhất với nhau.

Ban sơ tuyển đã tiến hành kiểm tra về mặt hình thức, chiều cao, cân nặng, cũng như về giọng nói của 08 thí sinh tham gia sơ tuyển đợt này, các thí sinh cơ bản đáp ứng được điều kiện đề ra. Ngay sau khi tổ chức sơ tuyển, Ban sơ tuyển đã cấp phiếu sơ tuyển cho thí sinh, hoàn tất hồ sơ để báo cáo Tòa án nhân dân tối cao và Học viện Tòa án theo đúng quy định.

image

image

Cán bộ sơ tuyển kiểm tra chiều cao, cân nặng thực tế của thí sinh

image

image

Ban sơ tuyển tiến hành kiểm tra hình thức, giọng nói của thí sinh

Thời gian qua, công tác sơ tuyển vào Học viện Tòa án tại TAND hai cấp thành phố Đà Nẵng luôn được chú trọng thực hiện nghiêm túc, đạt hiệu quả, đảm bảo khách quan, đóng góp thiết thực vào công tác đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp của hệ thống Tòa án nhân dân trong giai đoạn hiện nay.

image

Cán bộ sơ tuyển hướng dẫn thí sinh về thủ tục xét tuyển vào Học viện Tòa án

Phạm Thị Kiều Hạnh


Các tin khác

Lượt xem: 531
cdscv