Loading...
Skip to main content

Đoàn kiểm tra Đảng uỷ Khối các cơ quan làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ Toà án nhân dân thành phố.

(26/03/2021 15:40)

Sáng ngày 25-3-2020, Ðoàn kiểm tra của Đảng uỷ Khối Các cơ quan thành phố Đà Nẵng do đồng chí Nguyễn Thị Kim Hoa, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Khối làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ và đồng chí Bí thư Đảng bộ Toà án nhân dân thành phố về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết số 35-NQ/TW “Về tăng cường bảo về nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” của Bộ Chính trị.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thị Cảnh – Bí thư Đảng uỷ, Chánh án Toà án nhân dân thành phố đã báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW và Nghị quyết số 35-NQ/TW, của tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ và cá nhân đồng chí Bí thư.

image

Đồng chí Nguyễn Thị cảnh- Bí thư Đảng uỷ, Chánh án TAND Thành phố báo cáo kết quả

Đoàn kiểm tra đánh giá cao công tác tổ chức, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị số 05- CT/TW và Nghị quyết số 35-NQ/TW của tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ cũng như vai trò của đồng chí Bí thư Đảng bộ. Đảng uỷ Toà án nhân dân thành phố đã bám sát các kế hoạch, chương trình của Thành ủy, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối các cơ quan thành phố để xây dựng, ban hành các Chương trình, Kế hoạch và tổ chức thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết phù hợp với tình hình thực tế của Đảng bộ. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) gắn với Chỉ thị 05-CT/TW và Nghị quyết số 35-NQ/TW được đưa vào sinh hoạt thường xuyên của tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị và các đoàn thể. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rẻn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ đảng viên, công chức được chú trọng, quan tâm thực hiện thường xuyên; thực hiện tốt vai trò nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu; giữ vững đoàn kết nội bộ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

image

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Hoa - Phó bí thư Thường trực Đảng uỷ Khối, trưởng đoàn kiểm tra kết luận buổi làm việc.

Ban Chấp hành Đảng bộ đã lắng nghe và tiếp thu các ý kiến của các thành viên Đoàn kiểm tra. Trong thời gian tới, Ban Chấp hành Đảng bộ sẽ tiếp tục chỉ đạo Đảng bộ Tòa án nhân dân thành phố tiếp tục tổ chức tốt việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị 05-CT/TW, Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị. Trên cơ sở đó, mỗi cá nhân "tự soi", "tự sửa", tự phấn đấu, coi đó là công việc thường xuyên, hằng ngày, là trách nhiệm cụ thể, thiết thực của mình. Đồng thời, tổ chức, thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát thường xuyên và chuyên đề việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII), Chỉ thị 05-CT/TW và Nghị quyết số 35-NQ/TW của các tổ chức đảng và đảng viên.


Các tin khác

Lượt xem: 169
cdscv