Loading...
Skip to main content

Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

(29/03/2021 09:00)

Thực hiện Kế hoạch số 34-KH/ĐUK ngày 24/3/2021 của Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Đà Nẵng về tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, trong hai ngày 27 và 28/3/2021, Đảng ủy Tòa án nhân dân (TAND) thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII.

Tại điểm cầu TAND thành phố Đà Nẵng, Hội nghị được kết nối với Hội nghị trực tuyến toàn quốc do Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức. Thành phần tham gia học tập gồm các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TAND thành phố, đảng viên các Chi bộ thuộc Đảng bộ TAND thành phố cùng toàn thể cán bộ, công chức TAND thành phố Đà Nẵng.

image

Cán bộ, đảng viên Tòa án nhân dân thành phố nghiêm túc học tập tại Hội nghị

Phát huy tính tiên phong gương mẫu của người cán bộ, đảng viên, tại Hội nghị, các đồng chí tham gia học tập đã tập trung lắng nghe các Báo cáo viên là những đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, những người đã mang trí tuệ, đem tâm huyết của mình đóng góp vào văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII trực tiếp truyền đạt các chuyên đề: (1) Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội lần thứ XIII của Đảng; (2) Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; (3) Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội lần thứ XIII của Đảng; (4) Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam; (5) Những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia.

image

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng

Trải qua 02 ngày làm việc trong không khí khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị đã kết thúc thành công, khoa học, an toàn trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp trên cả nước. Qua đó giúp cho cán bộ, đảng viên, công chức TAND thành phố Đà Nẵng nhận thức rõ hơn về những vấn đề cốt lõi, nội dung quan trọng, sự đổi mới trong tư duy, cách thức mà Đảng và Nhà nước ta đang vận dụng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trên cơ sở đó, Đảng ủy TAND thành phố lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Chương trình hành động để tổ chức thực hiện có hiệu quả Văn kiện Đại hội XIII của Đảng gắn với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXII, đồng thời tuyên truyền sâu rộng trong toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động nhằm tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết.

Phạm Thị Kiều Hạnh


Các tin khác

Lượt xem: 603
cdscv