Skip to main content

Thông báo

Tin hoạt động tand tối cao

Xem thêm >>

Tin xét xử

Xem thêm >>

Công bố bản án, quyết định

Số liệu thống kê

4.168

TỔNG SỐ BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ

672

Hình sự

544

Dân sự

2.162

Hôn nhân và gia đình

101

Kinh doanh thương mại

33

Hành chính

10

Lao động

2

Quyết định tuyên bố phá sản

644

Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính
cdscv