Loading...
Skip to main content

Lãnh đạo tòa án Thành phố

Chánh án Tòa án nhân dân Thành phố Đà Nẵng

Image
Nguyễn Thị Cảnh
Năm sinh: 1971
Quê quán: Duy An, Duy Xuyên, Quảng NamPhó Chánh án Tòa án nhân dân Thành phố Đà Nẵng

Image
Trần Đình Quảng
Năm sinh: 1972
Quê quán: Đại Minh, Đại Lộc, Quảng NamPhó Chánh án Tòa án nhân dân Thành phố Đà Nẵng

Image
Lê Tự Sinh
Năm sinh: 1967
Quê quán: Điện Thắng, Điện Bàn, Quảng Nam.Phó Chánh án Tòa án nhân dân Thành phố Đà Nẵng

Image
Nguyễn Anh Tuấn
Năm sinh: 1977
Quê quán: Hòa Châu, Hòa Vang, Đà Nẵng