Skip to main content

LỊCH TIẾP DÂN THÁNG 01 NĂM 2019 TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN SƠN TRÀ

Địa điểm tiếp dân: Trụ sở TAND quận Sơn Trà - Tp. Đà Nẵng - Số 25 Hà Thị Thân, quận Sơn Trà, Tp. Đà Nẵng

  TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN SƠN TRÀ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

image

image

      

   Số: 01/2019/LTD

LỊCH TIẾP DÂN THÁNG 01 NĂM 2019

(Địa điểm tiếp dân: Trụ sở TAND quận Sơn Trà - Tp. Đà Nẵng - Số 25 Hà Thị Thân, quận Sơn Trà, Tp. Đà Nẵng)

TT

Trực Lãnh đạo

Thư ký

Ngày tiếp dân

Ghi chú

01

Chánh án

Phùng Anh Dũng

Nguyễn Thị Hạnh

08 giờ ngày 03/01/2019

(Thứ năm)

 

02

Phó Chánh án

Tô Thị Thy Tuyết

Nguyễn Thị Hương Trà

14 giờ 03/01/2019

(Thứ năm)

 

03

Phó Chánh án

Dương Thị Kim Nhung

Nguyễn Thị Lành

08 giờ ngày 10/01/2019

(Thứ năm)

 

04

Phó Chánh án

Tô Thị Thy Tuyết

Phạm Thị Thảo

14 giờ ngày 10/01/2019

(Thứ năm)

 

05

Chánh án

Phùng Anh Dũng

Võ Ngọc Tín

08 giờ ngày 17/01/2019

(Thứ năm)

 

06

Phó Chánh án

Dương Thị Kim Nhung

Nguyễn Thị Xuân

14 giờ ngày 17/01/2019

(Thứ năm)

 

07

Chánh án

Phùng Anh Dũng

Nguyễn Thị Lành

08 giờ ngày 24/01/2019

(Thứ năm)

 

08

Phó Chánh án

Tô Thị Thy Tuyết

Phạm Thị Thảo

14 giờ ngày 24/01/2019

(Thứ năm)

 

09

Phó Chánh án

Dương Thị Kim Nhung

Nguyễn Thị Lành

08 giờ ngày 31/01/2019

(Thứ năm)

 

10

Phó Chánh án

Tô Thị Thy Tuyết

Phạm Thị Thảo

14 giờ ngày 31/01/2019

(Thứ năm)

 

                     Sơn Trà, ngày 28 tháng 12 năm 2019

                           CHÁNH ÁN               

                                                                         

                

                           Phùng Anh Dũng


cdscv