Skip to main content

Lịch xét xử

Tìm thấy: 612 số vụ việc

Chi tiết lịch xét xử

STT Tên vụ án/việc kiện Tòa xét xử Ngày xét xử
8 Nguyễn Thị Nguyệt Nguyễn Ngọc Quý TAND Q. Sơn Trà 16/11/2018 08:00
9 Trần Hoàng Long Huỳnh Nam KhaTrần Quốc Hòa TAND Q. Sơn Trà 15/11/2018 08:00
10 Lê Đức Thân TAND Q. Sơn Trà 14/11/2018 08:00
11 Vũ Đình Quảng Đỗ Thanh Ái TAND Q. Sơn Trà 13/11/2018 08:00
12 Hồ Hà Hải NamNguyễn Anh DươngLê Khắc Tùng LâmNguyễn Quang HiệpLê Hữu ThắngNguyễn Văn Vi TAND Q. Sơn Trà 12/11/2018 08:00
13 Lê Văn HiếuVõ Minh HiếuNguyễn Minh Hiếu TAND Q. Sơn Trà 06/11/2018 08:00
14 Giết người- Lê Văn Hữu TAND TP. Đà Nẵng 29/10/2018 00:00
cdscv