Skip to main content

Lịch xét xử

Tìm thấy: 636 số vụ việc

Chi tiết lịch xét xử

STT Tên vụ án/việc kiện Tòa xét xử Ngày xét xử
29 Cần ToànCần Mạnh Lợi TAND H. Hải Châu 20/12/2018 14:00
30 Tưởng Ngọc Anh Thắng TAND H. Hải Châu 20/12/2018 14:00
31 Nguyễn Văn Nghĩa Võ Duy Tùng TAND Q. Sơn Trà 19/11/2018 08:00
32 Nguyễn Thị Nguyệt Nguyễn Ngọc Quý TAND Q. Sơn Trà 16/11/2018 08:00
33 Trần Hoàng Long Huỳnh Nam KhaTrần Quốc Hòa TAND Q. Sơn Trà 15/11/2018 08:00
34 Lê Đức Thân TAND Q. Sơn Trà 14/11/2018 08:00
35 Vũ Đình Quảng Đỗ Thanh Ái TAND Q. Sơn Trà 13/11/2018 08:00
cdscv