Skip to main content
 • Hiến pháp 2013 với vấn đề kiểm soát quyền lực Nhà nước (23/03/2019 21:26:40)

  Hiến pháp là văn bản pháp lý có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với đời sống Nhà nước và xã hội; là văn bản giới hạn quyền lực nhà nước, thể hiện quyền lực nhân dân. Có thể nói, trong những năm qua đặc biệt với sự ra đời Hiến pháp 2013, cách thức tổ chức và thực thi quyền lực nhà nước nói chung và cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước nói riêng ở nước ta đã có những bước tiến tích cực trong việc phát huy hiệu quả quản lý của Nhà nước và quyền dân chủ của Nhân dân, tạo điều kiện cho sự tăng trưởng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.


 • Nguyên đơn bị đình chỉ giải quyết vụ án do không nộp tiền tạm ứng chi phí định giá tài sản có được khởi kiện lại ? (22/03/2019 14:03:08)


 • Giải pháp nào để ngăn chặn có hiệu quả nạn xâm phạm tình dục trẻ em? (20/03/2019 08:10:01)


 • Về xét giảm thời gian thử thách của án treo, giảm thời hạn án phạt cải tạo không giam giữ (17/03/2019 09:05:36)


 • Về hành vi quan hệ tình dục khác (15/03/2019 08:00:51)


 • Yếu tố lỗi ảnh hưởng đển tỉ lệ tài sản được chia khi vợ chồng ly hôn (13/03/2019 09:00:34)


 • Dấu hiệu định lượng thiệt hại của các tội phạm trong lĩnh vực công nghệ thông tin (12/03/2019 15:30:09)


 • Quyền của người chưa thành niên phạm tội theo pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam (12/03/2019 09:00:10)


 • Chấm dứt việc nuôi con nuôi, những vướng mắc trong thực tiễn giải quyết tại Tòa án (11/03/2019 14:30:52)


 • Giải quyết tranh chấp về quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất theo tố tụng dân sự ở nước ta hiện nay (11/03/2019 10:25:29)


cdscv