Loading...
Skip to main content

Học tập chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Thực hiện chương trình kế hoạch công tác năm 2019, ngày 15/02/2019, Đảng ủy Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề năm 2019 Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tham dự và trực tiếp báo cáo tại Hội nghị có đồng chí Đặng Ánh - Ủy viên Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh án Tòa án nhân dân thành phố cùng toàn thể cán bộ đảng viên, cán bộ công chức, người lao động Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng.

IMG_1931.JPG

Đồng chí Đặng Ánh - Ủy viên BCS Đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh án TAND thành phố

báo cáo tại Hội nghị

Hội nghị đã được nghe đồng chí Bí thư Đảng uỷ Đặng Ánh truyền đạt những nội dung cơ bản về “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với hai nội dung chính là tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân và chủ trương của Đảng, nhiệm vụ và giải pháp xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân trong giai đoạn hiện nay.

Đồng chí nhấn mạnh: Tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn trọng nhân dân, phục vụ nhân dân, chăm lo đời sống của nhân dân là một trong những nội dung trọng yếu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đây là bài học vô giá, được đúc kết từ lịch sử đấu tranh lâu dài, anh dũng giành và bảo vệ nền độc lập của dân tộc, đồng thời là sự vận dụng sáng tạo từ học thuyết Mác - Lênin trong sự nghiệp cách mạng của Đảng. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân. Trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân”, quan điểm về “Nhân dân” là nội dung quan trọng, có vị trí trung tâm, chi phối trong tư tưởng của Người.

Trên cơ sở nhận thức “Nước lấy dân làm gốc”, Người đã chỉ ra 6 điều không nên làm và 6 điều nên làm với dân. Người căn dặn, cán bộ chúng ta phải “Không bao giờ sai lời hứa”, “Không nên làm hoặc nói gì có thể làm cho dân hiểu lầm rằng mình xem khinh họ”. Còn những điều nên làm là những việc thực tế hằng ngày liên quan tới người dân, nhất là “Làm cho dân nhận thấy mình là người đứng đắn, chăm công việc, trọng kỷ luật”, làm được như vậy thì dân tin, gốc vững, mà “Gốc có vững thì cây mới bền/Xây lầu thắng lợi trên nền nhân dân”.

Đồng chí cũng mong rằng sau hội nghị học tập này, mỗi cán bộ đảng viên cần nêu cao hơn nữa tinh thần tự giác, ý thức trách nhiệm, chung sức, đồng lòng, xây dựng kế hoạch cụ thể gắn với chức năng, nhiệm vụ chuyên môn được giao để học tập và làm theo Bác một cách thiết thực, có hiệu quả, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ công chức Tòa án nhân dân “Phụng công - Thủ pháp - Chí công - Vô tư” gắn với phương châm “Gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân”.

IMG_1926.JPG

Toàn cảnh Hội nghị

Phạm Thị Kiều Hạnh


cdscv