Skip to main content
  • Ngựa quen đường cũ (30/11/2018)

    Có thành tích ra vào tù như cơm bữa, đã 3 lần “xộ khám” thế nhưng bị cáo Huỳnh Ngọc Đại (1976, trú P. Thạch Thang, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng) tiếp tục ghi vào sổ “thành tích” của mình thêm một bản án.


  • Tin xét xử Tòa án nhân dân quận Hải Châu (28/11/2018)


  • Nhậu thâu đêm đánh luôn Công an (19/11/2018)


  • Chủ nhóm trẻ độc lập “Mẹ Mười” lãnh án (12/11/2018)


  • Nuôi con nhỏ vẫn sử dụng ma túy (07/11/2018)


  • Án chồng án (01/11/2018)


cdscv