Skip to main content
  • Thông tin xét xử lưu động của Tòa án nhân dân quận Ngũ Hành Sơn (17/10/2018)

    Thực hiện kế hoạch công tác năm 2018 của đơn vị, nhằm tuyên truyền pháp luật, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội và nâng cáo cảnh giác phòng chống tội phạm trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn; cũng như tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình “Thành phố 5 không” và thực hiện tốt Chương trình “Thành phố 4 an”.


  • Chưa kịp bán ma túy cho khách tại quán Karaoke đã bị bắt (17/10/2018)


cdscv