Skip to main content
Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ:Số 06 đường Hà Đông 1, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại:0236.3727514 - 0236. 3727516
Bản đồ tìm kiếm

Danh sách các chi nhánh TGPL

cdscv