Loading...
Skip to main content
Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước thành Phố Đà Nẵng

Địa chỉ:Số 06 đường Hà Đông 1, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại:0236. 3789.729 - 0236.372.7516
Bản đồ tìm kiếm

Danh sách các chi nhánh TGPL

cdscv