http://danang.toaan.gov.vn<![CDATA[Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình hội đàm với Chánh án TANDTC Lào]]>
Ngày 15/7, tại Hà Nội, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC đã có buổi hội đàm với đồng chí Khăm Pha Sẻng Đa Ra, Chánh án TANDTC Lào đang có chuyến thăm Việt Nam.]]>
http://www.toaan.gov.vn/webcenter/portal/tatc/chi-tiet-tin?dDocName=TAND076613http://www.toaan.gov.vn/webcenter/portal/tatc/chi-tiet-tin?dDocName=TAND076613Tue, 16 Jul 2019 15:00:00 +0700
<![CDATA[Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Trí Tuệ tiếp Phái đoàn Văn phòng Tổng thống Hoa Kỳ]]>
Chiều ngày 15/7/2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân tối cao, đồng chí Nguyễn Trí Tuệ, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Giám đốc Học viện Tòa án đã tiếp Phái đoàn Văn phòng Tổng thống Hoa Kỳ do Ông Vishal Amin, Điều phối viên thực thi quyền sở hữu trí tuệ (IPEC) thuộc Văn phòng Tổng thống làm trưởng đoàn.]]>
http://www.toaan.gov.vn/webcenter/portal/tatc/chi-tiet-tin?dDocName=TAND076498http://www.toaan.gov.vn/webcenter/portal/tatc/chi-tiet-tin?dDocName=TAND076498Mon, 15 Jul 2019 16:04:00 +0700
<![CDATA[Chi bộ Văn phòng Tòa án nhân dân tối cao tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên]]>
Ngày 12/7/2019, Chi bộ Văn phòng Tòa án nhân dân tối cao tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới đối với quần chúng ưu tú Hoàng Thị Hồng, công tác tại phòng Hành chính - Tư pháp.]]>
http://www.toaan.gov.vn/webcenter/portal/tatc/chi-tiet-tin?dDocName=TAND076302http://www.toaan.gov.vn/webcenter/portal/tatc/chi-tiet-tin?dDocName=TAND076302Fri, 12 Jul 2019 12:12:00 +0700
<![CDATA[Tiếp thu ý kiến đối với Dự thảo Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án]]>
Ngày 08/7/2019, tại Hà Nội, Tòa án nhân dân tối cao tổ chức phiên làm việc giữa Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao với lãnh đạo Bộ Tư pháp để tiếp thu ý kiến đối với Dự thảo Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án.]]>
http://www.toaan.gov.vn/webcenter/portal/tatc/chi-tiet-tin?dDocName=TAND075974http://www.toaan.gov.vn/webcenter/portal/tatc/chi-tiet-tin?dDocName=TAND075974Tue, 09 Jul 2019 11:23:00 +0700
<![CDATA[Bổ nhiệm chức vụ Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam]]>
Ngày 28/6/2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam, Tòa án nhâ dân tối cao đã tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam đối với đồng chí Đặng Quốc Lộc, sinh năm 1973, Thẩm phán Trung cấp, Chánh án Tòa án nhân dân thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam.]]>
http://www.toaan.gov.vn/webcenter/portal/tatc/chi-tiet-tin?dDocName=TAND074655http://www.toaan.gov.vn/webcenter/portal/tatc/chi-tiet-tin?dDocName=TAND074655Mon, 01 Jul 2019 14:26:00 +0700
<![CDATA[Chánh án Tòa án nhân dân tối cao làm việc tại Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Quảng Nam]]>
Ngày 28/6/2019, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình và đoàn công tác đã đến thăm và làm việc với cán bộ chủ chốt Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Quảng Nam về công tác hoà giải.]]>
http://www.toaan.gov.vn/webcenter/portal/tatc/chi-tiet-tin?dDocName=TAND074646http://www.toaan.gov.vn/webcenter/portal/tatc/chi-tiet-tin?dDocName=TAND074646Mon, 01 Jul 2019 13:58:00 +0700
<![CDATA[Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình làm việc tại huyện đảo Lý Sơn]]>
Ngày 29/6/2019, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình dẫn đầu Đoàn công tác đã có buổi làm việc với lãnh đạo huyện Lý Sơn, lãnh đạo Tòa án nhân dân và VKSND huyện Lý Sơn, Quảng Ngãi.]]>
http://www.toaan.gov.vn/webcenter/portal/tatc/chi-tiet-tin?dDocName=TAND074629http://www.toaan.gov.vn/webcenter/portal/tatc/chi-tiet-tin?dDocName=TAND074629Mon, 01 Jul 2019 11:28:00 +0700
<![CDATA[Công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Chánh án Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh]]>
Chiều 27/6/2019, tại Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Tòa án nhân dân tối cao tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Chánh án Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.]]>
http://www.toaan.gov.vn/webcenter/portal/tatc/chi-tiet-tin?dDocName=TAND074506http://www.toaan.gov.vn/webcenter/portal/tatc/chi-tiet-tin?dDocName=TAND074506Thu, 27 Jun 2019 17:14:00 +0700
<![CDATA[Trao Quyết định bổ nhiệm Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án Quân sự Trung ương]]>
Chiều 26/6/2019, tại Hà Nội, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đã trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án Quân sự Trung ương đối với Thiếu tướng Dương Văn Thăng, sinh năm 1969, Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, Quyền Chánh án Tòa án Quân sự Trung ương.]]>
http://www.toaan.gov.vn/webcenter/portal/tatc/chi-tiet-tin?dDocName=TAND074351http://www.toaan.gov.vn/webcenter/portal/tatc/chi-tiet-tin?dDocName=TAND074351Wed, 26 Jun 2019 17:35:00 +0700
<![CDATA[Phiên họp Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Tòa án nhân dân]]>
Sáng ngày 26/6/2019, tại Hà Nội, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Tòa án nhân dân tổ chức phiên họp để ra mắt các thành viên Hội đồng và tổ chức triển khai hoạt động trong thời gian tới.]]>
http://www.toaan.gov.vn/webcenter/portal/tatc/chi-tiet-tin?dDocName=TAND074340http://www.toaan.gov.vn/webcenter/portal/tatc/chi-tiet-tin?dDocName=TAND074340Wed, 26 Jun 2019 14:29:00 +0700