Loading...
Skip to main content

Hội nghị quán triệt, học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII của Đảng

(07/01/2019 15:51)

Thực hiện Kế hoạch số 51-KH/ĐUK ngày 12/12/2018 của Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố, ngày 05/01/2019, Đảng ủy Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII của Đảng.

Tham dự chỉ đạo và trực tiếp báo cáo tại Hội nghị có đồng chí Đặng Ánh - Ủy viên Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh án Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng cùng toàn thể cán bộ đảng viên, công chức, người lao động Tòa án nhân dân thành phố.

image

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Tòa án nhân dân thành phố Đặng Ánh trực tiếp báo cáo Nghị quyết

Hội nghị đã tập trung lắng nghe và thảo luận những nội dung, quan điểm cơ bản và mới đã được Ban Chấp hành Trung ương 8 khóa XII thông qua, gồm: Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; Kết luận số 37-KL/TW ngày 17/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về Tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019.

Thông qua Hội nghị này sẽ giúp cán bộ, đảng viên nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản, cốt lõi của các nội dung Hội nghị Trung ương 8 khóa XII của Đảng. Qua đó, yêu cầu các cán bộ, đảng viên nghiêm túc học tập, tạo sự thống nhất trong suy nghĩ, hành động của mỗi cá nhân, thể hiện sự quyết tâm, tinh thần đổi mới, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của người đứng đầu nhằm thực hiện thắng lợi theo tinh thần Nghị quyết của Đảng.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy nhấn mạnh: Hội nghị Trung ương 8 có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, là tiền đề cho việc tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Chính vì vậy, đồng chí yêu cầu các cá nhân tham gia học tập Nghị quyết cần xác định rõ nhiệm vụ của mình, nghiên cứu các nội dung đã được quán triệt tại hội nghị, viết bài thu hoạch nghiêm túc, đảm bảo chất lượng, thời gian quy định; góp phần xây dựng chương trình, kế hoạch của cơ quan, đơn vị bảo đảm tính khả thi, thiết thực, hiệu quả nhằm nhanh chóng đưa Nghị quyết vào cuộc sống, nhất là trong việc rèn luyện ý chí, trau dồi phẩm chất chính trị, kiên định vững vàng, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân theo lời dạy của Bác: “Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư” và phải “Gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân”, củng cố vững chắc niềm tin của Nhân dân đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng.

image

Toàn cảnh Hội nghị

Phạm Thị Kiều Hạnh


Các tin khác

Lượt xem: 222
cdscv