Loading...
Skip to main content

Đảng ủy Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018

(15/02/2019 15:22)

Thực hiện Chương trình kế hoạch công tác xây dựng Đảng năm 2018, ngày 15/02/2019, Đảng ủy Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Đặng Ánh - Ủy viên Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh án Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng; đồng chí Nguyễn Thị Cảnh - Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh án Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng cùng toàn thể đảng viên 3 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng.

image

Đồng chí Nguyễn Thị Cảnh - Ủy viên BCS Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh án TAND thành phố

trình bày báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018

Tại Hội nghị, thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ Tòa án nhân dân thành phố, đồng chí Nguyễn Thị Cảnh - Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh án Tòa án nhân dân thành phố trình bày báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Theo báo cáo, năm 2018, mặc dù còn gặp nhiều hạn chế, khó khăn nhất định theo đặc thù, thẩm quyền giải quyết xét xử của Tòa án tiếp tục được mở rộng, số lượng vụ việc phải thụ lý, giải quyết, xét xử tăng cao, tính chất ngày càng phức tạp và đa dạng. Nhưng với sự đồng thuận, quyết tâm cao và trách nhiệm nỗ lực phấn đấu của cán bộ đảng viên, công chức dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân thành phố, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố đã tập trung bám sát các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quốc hội, Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao, Ban Thường vụ Thành ủy, Hội đồng nhân dân thành phố và của Đảng ủy Khối, có liên quan đến công tác tư pháp, cải cách tư pháp và công tác xây dựng Đảng, qua đó triển khai thực hiện toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, với các giải pháp mang tính đột phá nên đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ đã đề ra. Đặc biệt đã triển khai thực hiện nghiêm túc, đảm bảo sự đồng thuận trong nhận thức và hành động theo Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư “về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp” và học tập chuyên đề năm 2018 theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Chỉ thị số 29-CT/TU về “5 xây”, “3 chống”, chương trình “Thành phố 4 an” của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng.

Đối với công tác chuyên môn, năm 2018, Tòa án nhân dân thành phố đã thụ lý 1.050 vụ việc và 87 hồ sơ khiếu nại áp dụng biện pháp xử lý hành chính của Tòa án nhân dân các quận huyện, tăng so với cùng kỳ là 64 vụ việc, đã giải quyết xét xử 997 vụ việc, đạt tỷ lệ 95% và giải quyết 100% hồ sơ khiếu nại áp dụng biện pháp xử lý hành chính, không có án oan sai, bỏ lọt tội phạm. Công tác thi hành án hình sự được thực hiện kịp thời đúng quy định của pháp luật, đảm bảo tại trại giam, chính quyền địa phương nơi cư trú của bị án, theo dõi, cải tạo giáo dục. Ngoài ra đã tổ chức giảm án cho 69 phạm nhân và tha tù trước thời hạn có điều kiện 10 phạm nhân theo đề nghị của Công an thành phố. Đảng ủy đã phối hợp với lãnh đạo cơ quan triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp cải cách tư pháp, nâng cao chất lượng giải quyết xét xử, công khai các thủ tục hành chính tư pháp, tổ chức tập huấn viết bản án, quyết định, công khai các bản án, quyết định trên Cổng thông tin điện tử Tòa án nhân dân nhằm nâng cao năng lực, ý thức trách nhiệm của thẩm phán trong việc ban hành bản án, quyết định của Tòa án.

Về công tác xây dựng Đảng, toàn Đảng bộ đã tập trung tổ chức, quán triệt, học tập và triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước, xây dựng bổ sung quy định về các tiêu chí chuẩn mực của cán bộ đảng viên, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phù hợp sát với chức năng nhiệm vụ của cán bộ đảng viên, công chức theo quy định của Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014. Được biết, trong năm 2018, các Chi bộ đã phối hợp chặt chẽ với Chi đoàn thanh niên trong việc phát triển đảng viên, theo đó, đã cử 04 đoàn viên ưu tú tham gia lớp bồi dưỡng đối tượng Đảng, phân công cho đảng viên theo dõi giúp đỡ đoàn viên ưu tú, đồng thời tiến hành lập hồ sơ, thẩm tra xác minh, đã kết nạp được 02 đảng viên. Như vậy, tính đến ngày 14/02/2019, tổng số đảng viên toàn Đảng bộ Tòa án nhân dân thành phố là 50 đảng viên.

Hội nghị cũng nhận được những ý kiến đóng góp của các cán bộ đảng viên về phương hướng nhiệm vụ năm 2019 và đề r