Loading...
Skip to main content

Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức sơ tuyển vào Học viện Tòa án năm 2022

(10/05/2022 10:06)

Ngày 09/5/2022, Tòa án nhân dân (TAND) thành phố Đà Nẵng tổ chức sơ tuyển đối với các thí sinh đăng ký xét tuyển đại học vào Học viện Tòa án năm 2022. Đồng chí Nguyễn Thị Cảnh - Thành ủy viên, Bí thư Ban cán sự đảng, Chánh án TAND thành phố - Trưởng Ban sơ tuyển chủ trì buổi làm việc.

Phát biểu khai mạc, Trưởng Ban sơ tuyển công bố Quyết định của Chánh án TAND thành phố về việc thành lập Ban sơ tuyển, đồng thời phổ biến, quán triệt các nội dung, yêu cầu về công tác sơ tuyển, các tiêu chuẩn, điều kiện do Tòa án nhân dân tối cao, Học viện Tòa án quy định về việc sơ tuyển, xét tuyển. Đồng chí Chánh án TAND thành phố Đà Nẵng cũng đề nghị Ban sơ tuyển thực hiện nghiêm túc việc sơ tuyển, kiểm tra đối chiếu các thông tin của thí sinh đã đăng ký so với thực tế để đảm bảo tính chính xác, thống nhất; cán bộ sơ tuyển phải tự mình điền các thông tin của thí sinh vào Phiếu sơ tuyển.

Ban sơ tuyển đã tiến hành kiểm tra hồ sơ đăng ký sơ tuyển và bản thân thí sinh đối chiếu chi tiết với từng điều kiện, tiêu chuẩn quy định trong Thông báo sơ tuyển của Học viện Tòa án. Cụ thể, Ban sơ tuyển đã kiểm tra về độ tuổi; về tiêu chuẩn chính trị và phẩm chất đạo đức; về tiêu chuẩn sức khỏe: chiều cao, cân nặng, cũng như về chất giọng (cách diễn đạt) của 14 thí sinh tham gia sơ tuyển đợt này. Các thí sinh cơ bản đã đáp ứng được các điều kiện chung theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tuyển sinh đại học và đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn theo Thông báo sơ tuyển vào Học viện Tòa án năm 2022. Ngay sau khi tổ chức sơ tuyển, Ban sơ tuyển đã cấp Phiếu sơ tuyển cho thí sinh, hoàn tất hồ sơ để báo cáo Tòa án nhân dân tối cao và Học viện Tòa án theo đúng quy định. Đồng thời, Ban sơ tuyển cũng nhắc nhở thí sinh: “Bên cạnh việc đăng ký, nộp hồ sơ sơ tuyển theo quy định của Học viện Tòa án, thí sinh còn phải nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển vào Học vện Tòa án theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo”.

image

image

Ban sơ tuyển kiểm tra chiều cao, cân nặng thực tế của thí sinh

image

Ban sơ tuyển tiến hành kiểm tra hình thức, chất giọng (cách diễn đạt) của thí sinh

Trong thời gian qua, công tác sơ tuyển vào Học viện Tòa án tại TAND hai cấp thành phố Đà Nẵng luôn được  thực hiện một cách nghiêm túc, kịp thời; đảm bảo khách quan, góp phần thiết thực vào công tác đào tạo nguồn nhân lực của Học viện Tòa án, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp của hệ thống Tòa án nhân dân trong thời kỳ mới.

image

Ban sơ tuyển hướng dẫn thí sinh về thủ tục xét tuyển vào Học viện Tòa án

Nguyễn Thị Hoàng Hiếu


Các tin khác

Lượt xem: 685
cdscv