Loading...
Skip to main content

Thông báo

Tin xét xử

Xem thêm >>

Công bố bản án, quyết định

Số liệu thống kê

18.623

TỔNG SỐ BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ

3.721

Hình sự

2.934

Dân sự

8.469

Hôn nhân và gia đình

559

Kinh doanh thương mại

167

Hành chính

211

Lao động

3

Quyết định tuyên bố phá sản

2.559

Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính
cdscv